Embaràs i Criança

L'organisme humà, juntament amb la psique, necessita un període de formació i consolidació. La pràctica del katsugen i el yuki ens faciliten acompanyar aquest procés natural.
Estar sensibles a aquestes pràctiques desperta la capacitat d'estar amb el moviment de la vida. Atesa la intensitat amb què aquesta s'està expressant durant tot el procés de gestació i creixement posterior del nadó, és agraït acompanyar-lo des d'aquesta atenció tan senzilla que ens dona el katsugen i el yuki.
Durant l’embaràs, quan el pare o la mare posen instintivament les mans al ventre, poden sentir al seu fill i quan aquesta acció espontània és des de l'atenció de yuki, la comunicació que es genera s'incrementa i concreta. La sensibilitat del yuki accentua l'escolta del moviment que es va manifestant de maneres diverses segons el dia i el moment.
Aquest diàleg amb el futur nadó, fa que els pares el vagin coneixent quan encara està en el claustre matern. Els dóna una clara referència sobre les seves maneres d'expressar-se (suau, forta, ràpida, lenta, contundent o lleugera, etc) i de reaccionar a diferents tipus d’estímuls (música, sons, menjar, temperatura, etc).
Posteriorment l'observació i acompanyament des del yuki, donarà més comprensió al procés de creixement de l'infant i dels diversos estats pels quals anirà passant.
El Katsugen també ajuda què la mare connecti amb el seu estat i el reguli quan hi ha un cansament excessiu; nerviosisme; molèsties diverses; etc
Recuperar la flexibilitat natural dels teixits des de la coordinació de la CVP i sentir amplitud respiratòria serà decisiu per a un embaràs i part satisfactoris.
Estar sensible a com està la CVP i recuperar-hi el marge de moviment que necessita, també facilitarà que durant el creixement del nadó i la seva vida posterior, els pares puguin mantenir una actitud d'escolta, respecte i comprensió més que d'intervenció precipitada.
Noguchi deia: "Ensenyar és menys important que el desig autònom d'aprendre". Captar i potenciar aquest desig intern del nen li donarà la confiança i solidesa que necessita per viure i expressar-se des de la seva sensibilitat natural, base fonamental sobre la qual podrà construir qualsevol aprenentatge.