Yuki

La paraula Yuki significa “comunicació del Ki, de l’energia vital”. 
La seva pràctica, igual que la del katsugen, parteix de l’observació del moviment espontani, però portant l’atenció a les mans. 
Podem practicar yuki amb nosaltres mateixos, en parelles o en grup. 
Yuki és el gest instintiu de posar les mans a qualsevol part del cos i permetre’ns sentir-hi el moviment de la vida, que es pot captar mitjançant la respiració, la temperatura, la consistència dels teixits, etc. 
La presència de les mans ens ajuda a prendre consciència de l' estat del lloc on són. Percebre aquest estat genera la necessitat interna que, si cal, hi augmenti el marge de moviment, cosa que alhora repercuteix en el conjunt de la CVP. 
Una predisposició lliure d’intenció d’aconseguir res especial, entrena i recupera la sensibilitat natural de les mans, de les zones on aquestes ens dirigeixen l’atenció o de les que hi estan directament relacionades. Hi ha temes diversos que es poden tenir en compte a través de la pràctica. Ens iniciem amb la percepció bàsica de les mans i, sense perdre de vista aquesta actitud d’escolta, amb el temps podem anar-nos sensibilitzant cap a temes d’atenció i observació en base a la lògica de l’estructura del moviment espontani (tema de l'Osei)
Hi ha zones vitals en el nostre cos on fer-hi yuki pot afavorir l’amplitud respiratòria i facilitar la inducció al katsugen (Ex: punts/zones del cap, connexió cap-coll i coll-tronc, panxa, pelvis, zones de l’esquena i espais intervertebrals, extremitats, etc) 


Tant el katsugen com el yuki són moviments instintius i com a tals, no els dirigim ni se'ls pot considerar com a tècniques que ens ensenyen maneres de fer. Cada persona va sentint-se a si mateixa i als altres des del seu moment, la seva tensió excessiva i la necessitat natural de reajustar-la, per tant, l’aprenentatge és constant i d’acord amb el procés vital de cadascú. 
A l'Estudi Seitai de Barcelona i Reus hi fem sessions de yuki, tant individuals com en pràctiques de grup.