Francesc Peyrí


Francesc Peyrí
Fa aproximadament 30 anys que vaig conèixer el Seitai. Va ser el resultat d'una recerca personal per trobar alguna cosa que necessitava vitalment i que em fes estar millor amb mi mateix. La pràctica de katsugen i yuki junt amb el coneixement Seitai, s'han convertit en quelcom essencial i són l'eix de la meva vida. Vaig tenir la sort de poder comptar des de l'inici amb l'ensenyament i suport de Katsumi Mamine, deixeble directe del mestre Noguchi (fundador de Seitai). 
Vaig obrir l'Estudi Seitai a Reus per donar a conèixer aquesta activitat tan valuosa i a la vegada desconeguda. Actualment també tinc un Estudi a Barcelona (Marià Cubí 66, 1è, 2a). 
Imparteixo cursos sobre el Seitai i atenc i oriento individualment les persones mitjançant el yuki.  
Esporàdicament realitzo cursos a altres centres o escoles i fins el 2020 vaig col·laborar en el Centre Seitai de Barcelona. També vaig esporàdicament a Madrid, on atenc individualment i organitzo tallers d'introducció.
Em dedico professionalment a aquesta activitat des del convenciment que la cultura Seitai arriba a l'arrel de la naturalesa humana i pot interessar i ajudar altres persones.