Origen


Haruchika Noguchi HARUCHIKA NOGUCHI
Japó 1909-1976
Essent només un adolescent i dotat d’una capacitat excepcional, es dedica a atendre la salut de les persones a través de la intuïció de les mans. En poc temps és reconegut a nivell nacional.
H.Noguchi observa que cada individu, segons la seva naturalesa, acumula tensió en zones concretes (TPE) , les quals són causa fonamental de la pèrdua de la salut.
Idea les pràctiques del katsugen i el yuki  com a manera de contactar amb el moviment espontani de cada persona, ajudant a resoldre la TPE i així regenerar l’organisme.
Juntament amb aquest treball empíric i intuïtiu, i guiat per la necessitat de comprendre la naturalesa humana i la seva manifestació espontània, estudia intensament les teràpies tradicionals d’Orient, així com el nou coneixement de la ciència occidental que tot just arribava al Japó.
No obstant això, no troba una resposta adequada al que ell sentia. Guiant-se pel seu propi treball i intuïció arriba a descobrir el que va anomenar l’Estructura del Moviment Espontani :
-Els cinc moviments i el desig equilibrador de la vida en + i – (tensió i distensió).
-L’absoluta interdependència del moviment amb l’activitat biològica i psíquica i com s’ estructura de manera precisa i concreta en l’organisme.
Aleshores, abandona definitivament la teràpia i funda el 1957 la Societat Seitai, aconseguint que sigui reconeguda institucionalment com a activitat cultural.
Treballant incansablement, dedica la resta de la seva vida a atendre i orientar cada dia centenars de persones des de la cultura Seitai.
Actualment la Societat Seitai del Japó manté la seva activitat, dirigida pels fills de H. Noguchi.


KATSUMI MAMINE MIWA
Japó 1944-Barcelona 2020
Katsumi Mamine va contactar amb H Noguchi des de molt jove i durant 15 anys va viure proper als seus ensenyaments, col.laborant en els orígens de la Societat Seitai del Japó. 
El 1972 va iniciar l’activitat Seitai a Barcelona per tal de transmetre els coneixements d’aquesta educació.
S’ha dedicat anys a la investigació i observació del moviment de la vida en l’ésser humà, sempre des del respecte i la confiança en la intel.ligència de l’organisme.
La seva exploració ha estat una combinació constant entre l’estudi i les vivències, tant personals com professionals. 
La seva notable experiència acompanyant processos diversos, li ha permès comprovar i comunicar el valor del plantejament de l’Orientació Seitai.
Ja que ni la cultura Occidental ni l’Oriental disposaven de la suficient terminologia per expressar el descobriment de Noguchi, Katsumi Mamine ha treballat durant anys, per trobar la manera d’expressar, ampliar i complementar alguns conceptes que per la seva complexitat, considerava que no quedaven prou clarament definits.
Ha creat expressions i termes nous que faciliten la comprensió de l’Estructura del Moviment Espontani. Alguns exemples son la sigla CVP, la distinció entre el “jo espontani” i el “jo vestit”, l’estudi de l’Osei diferenciant-lo de l‘observació del taiheki, etc (Cultura Seitai )
Fins a l'ultim moment ha treballat per seguir matisant i ampliant la seva recerca, sempre en base al plantejament original de Noguchi.
Ha publicat diversos llibres sobre el Seitai i la Naturalesa Humana, contrastant els seus coneixements amb els de la ciència actual i la Medecina Tradicional Xinesa.