Què és el Seitai?

El Seitai es basa en l'observació i comprensió de la Naturalesa Humana, la seva manifestació espontània i com aquesta es bloqueja en acumular tensió, causa principal de trastorns tant físics com psíquics.
Entén la persona com a conjunt indivisible de les funcions energètiques, orgàniques, motrius i psíquiques, tot descobrint la seva estructura i organització entorn als cinc moviments de l'existència (vertical, frontal,lateral, rotatori i central).

Proposa el Katsugen i el Yuki com a pràctiques molt senzilles que ens ajuden a sentir l'excés de tensió i indueixen la seva resolució. Aquestes pràctiques porten l'atenció al moviment espontani i, a través d'ell, ens permeten anar captant la vida tal i com s'està manifestant en cada moment, amb tota la seva riquesa i complexitat.
El katsugen i el yuki ens sensibilitzen per anar-nos redescobrint internament des del "jo espontani" i ens faciliten anar recuperant més flexibilitat i coordinació.
A mesura que connectem amb la saviesa natural de l'organisme, gràcies a la qual vivim, generem força interna, autonomia i una manera natural d'estar amb nosaltres mateixos i amb la nostre respiració.